2020-08-17  Røa BK

Spillstensiler  PBN  Kortfil:  DUP  BRI  Mer informasjon 

5 bord, 10 par. Antall spill: 24. Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.


Plass  Par  Poeng     %  Navn                                     MNR      Klubb        


    1   10    9,3  54,8  Liv Blix - Randi Brænde            

    2    6    6,8  53,5  Knut Røe - Jorunn Øye              

    3    3    4,4  52,3  Robert Jacobsen - Brit L'Orange      43257  4171

    4    9    3,3  51,7  Synnøve Paulsen - Gunhild Sorknes    30528  5074  Hjerter Konge

    5    7    2,0  51,0  Grete Wolther - Jan Thurmer        


    6    5   -1,8  49,1  Omar Lien - Johan von der Fehr             37324

    7    2   -3,3  48,3  Olav Øye - Eldri                   

    8    8   -3,8  48,0  Anne-Lise Musæus - Grethe Hjortdahl

    9    4   -5,3  47,3  Trygve Sætereng - Eva                12876        Sporveiens BK

   10    1   -9,3  45,2  Torill Bach - Karin Andersen         44142      


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1      K96                                   2      AQ754         

Nord   3                                     Øst    J103          

Ingen  Q6                                    N-S    82            

       K987542                                      432           

AQJ8          432                            1063          KJ982  

Q874          A2                             A9            K8654  

A103          J98754                         1054          A      

QJ            103                            KQ1095        A6     

       1075                                         ---           

       KJ10965                                      Q72           

       K2                                           KQJ9763       

       A6                                           J87           


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 6  5  3K   N +1 S2    130       4,0 -4,0     1  2  5K   Ø -1 R8     50       4,0 -4,0

 1  2  3R   Ø -2 KA    100       1,0 -1,0     3  4  3N   V  = R8       -400   2,0 -2,0

 9 10  4R   Ø -2 KA    100       1,0 -1,0     7  8  4S   Ø  = R2       -420   0,0  0,0

 3  4  4R   Ø -1 KA     50      -3,0  3,0     6  5  4S   Ø +2 RK       -480  -2,0  2,0

 7  8  3S   V -1 R2     50      -3,0  3,0     9 10  4Sx  Ø  = RK       -590  -4,0  4,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3      J32                                   4      K9832         

Syd    A954                                  Vest   985           

Ø-V    106                                   Alle   A53           

       AQ76                                         A5            

K74           AQ10986                        A4            1076   

KQ8           J1072                          Q102          A43    

K872          5                              Q6            K9742  

J53           84                             KQJ1092       43     

       5                                            QJ5           

       63                                           KJ76          

       AQJ943                                       J108          

       K1092                                        876           


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 3  4  4S   Ø -1 H6    100       4,0 -4,0     2  6  1N   Ø  = SQ        -90   4,0 -4,0

 9 10  2S   Ø +1 K2       -140   2,0 -2,0     1  4  2S   N -1 R2       -100   2,0 -2,0

 1  2  3S   Ø +1 H6       -170  -2,0  2,0     5 10  3K   V  = S3       -110  -2,0  2,0

 6  5  2S   Ø +2 RA       -170  -2,0  2,0     7  9  3K   V  = S2       -110  -2,0  2,0

 7  8  3S   Ø +1 R2       -170  -2,0  2,0     8  3  2K   V +1 S2       -110  -2,0  2,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5      109875                                6      A76           

Nord   5                                     Øst    K             

N-S    KQ3                                   Ø-V    AKJ942        

       J965                                         K94           

AQ42          J6                             983           QJ42   

KJ10862       A4                             AQJ1093       2      

8             AJ1096                         7             Q1053  

103           AK74                           Q83           A1062  

       K3                                           K105          

       Q973                                         87654         

       7542                                         86            

       Q82                                          J75           


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 2  6  4H   Ø  = R7       -420   3,0 -3,0     2  6  3R   N  = H2    110       4,0 -4,0

 7  9  4H   V  = S6       -420   3,0 -3,0     1  4  1R   N  = H4     70       2,0 -2,0

 1  4  4H   Ø +1 RK       -450  -2,0  2,0     5 10  3R   N -2 H2       -100  -1,0  1,0

 5 10  4H   V +1 S10      -450  -2,0  2,0     7  9  3R   N -2 H2       -100  -1,0  1,0

 8  3  4H   Ø +1 R7       -450  -2,0  2,0     8  3  4Rx  N -2 H2       -300  -4,0  4,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7      1043                                  8      K82           

Syd    AQ854                                 Vest   K762          

Alle   32                                    Ingen  74            

       542                                          J1087         

AK9765        QJ                             J97           Q103   

73            10                             Q8            94     

7             KJ10965                        AKQ10         86532  

10986         KQJ7                           A962          Q43    

       82                                           A654          

       KJ962                                        AJ1053        

       AQ84                                         J9            

       A3                                           K5            


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

10  2  3S   V  = HA       -140   4,0 -4,0     4  8  2H   S +1 RA    140       4,0 -4,0

 3  9  3S   V +1 HA       -170   1,0 -1,0     3  9  1N   V -2 KJ    100       1,0 -1,0

 5  7  3S   V +1 HA       -170   1,0 -1,0    10  2  3R   Ø -2 SA    100       1,0 -1,0

 1  6  4S   Ø  = HA       -620  -3,0  3,0     1  6  1N   Ø  = KJ        -90  -3,0  3,0

 4  8  4S   V  = HA       -620  -3,0  3,0     5  7  1N   V  = KJ        -90  -3,0  3,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


9      742                                   10     Q98           

Nord   J976                                  Øst    Q432          

Ø-V    AJ54                                  Alle   A109          

       A3                                           K86           

AJ1096        K83                            J7            A5     

A8            105432                         AK98          75     

32            876                            873           KJ54   

QJ98          64                             J972          AQ543  

       Q5                                           K106432       

       KQ                                           J106          

       KQ109                                        Q62           

       K10752                                       10            


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 4  8  2N   S +1 SJ    150       4,0 -4,0     9  4  3S   S  = HA    140       4,0 -4,0

 3  9  2R   N +1 S3    110       2,0 -2,0     2  7  2K   Ø +1 S2       -110   1,0 -1,0

10  2  2S   V -1 KA    100       0,0  0,0     6 10  3K   Ø  = HJ       -110   1,0 -1,0

 1  6  2K   N -1 SA        -50  -3,0  3,0     1  8  2N   Ø  = S2       -120  -2,0  2,0

 5  7  3N   S -1 SJ        -50  -3,0  3,0     3  5  3K   Ø +1 HJ       -130  -4,0  4,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11     9                                     12     KQ75432       

Syd    AQ10654                               Vest   42            

Ingen  K832                                  N-S    53            

       A3                                           109           

5432          A10                            A10           86     

J             K973                           J10983        Q75    

AQ954         J7                             A98           KQJ10  

J108          K9754                          AK2           QJ54   

       KQJ876                                       J9            

       82                                           AK6           

       106                                          7642          

       Q62                                          8763          


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 1  8  2H   N  = RJ    110       4,0 -4,0     2  7  3N   Ø  = S2       -400   4,0 -4,0

 2  7  3H   N -1 RJ        -50   1,0 -1,0     1  8  4H   Ø  = SK       -420  -1,0  1,0

 6 10  3H   N -1 RJ        -50   1,0 -1,0     3  5  4H   V  = SK       -420  -1,0  1,0

 9  4  3H   S -2 K9       -100  -2,0  2,0     6 10  4H   V  = SK       -420  -1,0  1,0

 3  5  5S   S -3 KJ       -150  -4,0  4,0     9  4  4H   V  = SK       -420  -1,0  1,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13     10962                                 14     A973          

Nord   K5                                    Øst    ---           

Alle   AKQ72                                 Ingen  QJ76          

       75                                           Q7432         

A7            K84                            J             Q864   

J103          8764                           KQ1098543     AJ76   

6             J1094                          K94           2      

KQJ10632      A9                             A             KJ105  

       QJ53                                         K1052         

       AQ92                                         2             

       853                                          A10853        

       84                                           986           


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 1 10  3R   N  = KA    110       3,0 -3,0     8  9  6H   V -1 SA     50       4,0 -4,0

 2  3  3R   N  = KA    110       3,0 -3,0     1 10  4H   Ø +1 S3       -450  -1,0  1,0

 4  5  3K   V  = RA       -110  -2,0  2,0     2  3  4H   V +1 S3       -450  -1,0  1,0

 7  6  2K   V +1 RK       -110  -2,0  2,0     4  5  4H   V +1 SA       -450  -1,0  1,0

 8  9  2K   V +1 HK       -110  -2,0  2,0     7  6  4H   V +1 RQ       -450  -1,0  1,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15     J3                                    16     Q1082         

Syd    54                                    Vest   6432          

N-S    KQ8                                   Ø-V    102           

       A97643                                       Q93           

Q854          AK962                          KJ            543    

KQJ73         A962                           A975          K108   

96            1075                           K864          AJ7    

105           J                              1075          J862   

       107                                          A976          

       108                                          QJ            

       AJ432                                        Q953          

       KQ82                                         AK4           


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 4  5  3S   Ø +1          -170   3,0 -3,0     1  9  1N   N -1 H5        -50   0,0  0,0

 7  6  3S   Ø +1          -170   3,0 -3,0     4  2  1N   S -1 R3        -50   0,0  0,0

 1 10  2S   Ø +3 H10      -200  -2,0  2,0     5  8  1N   S -1 H5        -50   0,0  0,0

 2  3  4Kx  N -1 SA       -200  -2,0  2,0     6  3  1N   S -1 R4        -50   0,0  0,0

 8  9  2S   Ø +3 H10      -200  -2,0  2,0    10  7  1N   S -1 R4        -50   0,0  0,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


17     AJ                                    18     A98           

Nord   A96                                   Øst    AKQJ9         

Ingen  AK42                                  N-S    8             

       Q875                                         KJ109         

Q10974        8532                           7432          K      

Q7            KJ53                           752           643    

1075          QJ3                            Q105          AKJ9432

AJ9           43                             A84           75     

       K6                                           QJ1065        

       10842                                        108           

       986                                          76            

       K1062                                        Q632          


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 4  2  1N   N +1 H3    120       2,0 -2,0     5  8  4H   N  = RA    620       4,0 -4,0

 6  3  2N   N  = S5    120       2,0 -2,0     6  3  5Rx  Ø -3 SQ    500       2,0 -2,0

10  7  2N   N  = RQ    120       2,0 -2,0     4  2  4R   V -2 HA    100       0,0  0,0

 1  9  1N   N -1 H5        -50  -2,0  2,0     1  9  3R   V -1 HA     50      -2,0  2,0

 5  8  3N   N -3 RQ       -150  -4,0  4,0    10  7  3H   N -1 RQ       -100  -4,0  4,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19     5                                     20     Q10653        

Syd    54                                    Vest   KQJ4          

Ø-V    AQ10652                               Alle   62            

       J543                                         98            

K10842        AQ73                           A98           42     

3             AK9862                         10653         97     

K73           J                              843           1097   

K962          AQ                             QJ7           A65432 

       J96                                          KJ7           

       QJ107                                        A82           

       984                                          AKQJ5         

       1087                                         K10           


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 6  4  4H   Ø  = R8       -620   3,0 -3,0     6  4  3N   S +2 H3    660       4,0 -4,0

 8  2  4H   Ø  = R4       -620   3,0 -3,0     1  7  4S   N +1 KA    650      -1,0  1,0

 1  7  4S   Ø +2 RA       -680  -1,0  1,0     3 10  4S   S +1 KQ    650      -1,0  1,0

 3 10  4S   V +2 RA       -680  -1,0  1,0     8  2  4S   S +1 H5    650      -1,0  1,0

 9  5  6S   V  = RA      -1430  -4,0  4,0     9  5  4S   N +1 KA    650      -1,0  1,0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


21     1086                                  22     Q1042         

Nord   10753                                 Øst    AJ4           

N-S    K108                                  Ø-V    863           

       QJ9                                          AJ9           

KQ95          A2                             AK            875    

K             Q862                           9             10752  

74            9652                           KJ975         AQ1042 

AK8652        1074                           K10874        6      

       J743                                         J963          

       AJ94                                         KQ863         

       AQJ3                                         ---           

       3                                            Q532          


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 3 10  2K   V +1 RK       -110   2,0 -2,0     8  6  3S   S +1 H9    170       3,8 -3,8

 8  2  2K   V +1 R8       -110   2,0 -2,0    10  4  4R   V -1 H4    100       1,3 -1,3

 9  5  2K   V +1 H6       -110   2,0 -2,0     1  5  3H   N -1 SK        -50  -1,3  1,3

 6  4  3K   V +1 R8       -130  -2,0  2,0     2  9  2R   V +3 S6       -150  -3,8  3,8

 1  7  3R   N -2 HK       -200  -4,0  4,0     7  3                    M=/M+   0,0  0,8


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


23     J7653                                 24     5             

Syd    K83                                   Vest   J87           

Alle   87                                    Ingen  K963          

       J102                                         KJ874         

AK4           Q108                           A8764         J32    

7             J942                           Q10           96543  

K5432         AJ9                            J2            85     

A986          K75                            Q653          A102   

       92                                           KQ109         

       AQ1065                                       AK2           

       Q106                                         AQ1074        

       Q43                                          9             


 Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr     Ut   Resultat    Poeng  

 1  5  3N   Ø -1 H5    100       3,8 -3,8    10  4  3N   S +1 S4    430       3,8 -3,8

 8  6  Pass              0       1,3 -1,3     1  5  5R   N  = RJ    400       1,3 -1,3

 2  9  2H   S -1 KA       -100  -1,3  1,3     2  9  3R   S +1 SA    130      -1,3  1,3

10  4  2R   V +1 KJ       -110  -3,8  3,8     8  6  5R   S -1 R2        -50  -3,8  3,8

 7  3                    M=/M+   0,0  0,8     7  3                    M=/M+   0,0  0,8Spillstensiler  PBN  Kortfil:  DUP  BRI  Mer informasjon PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.