Røa Bridgeklubb

Fra høsten 2020 er planen å greie å etablere en bridgeklubb tilknyttet NBF. Denne klubben må stiftes med hjelp av NBF og dere som spiller fast på Røa. Det er ikke en forutsetning at man er medlem i klubben for å spille på formiddagsbridge’n vår, men vi oppfordrer alle til å bli medlem.

For 2020 så er det endel som allerede har betalt en medlemsavgift til det som tidligere var Røa Bridgesenter. De som har gjort dette trenger selvsagt ikke å betale dobbelt. Vi skal finne en løsning på dette med NBF. Like fullt trenger vi at dere rent formelt melder dere inn i klubben, slik at vi kan få den stiftet.