Røa Bridgeklubb

Fra høsten 2021 er planen å greie å etablere en bridgeklubb tilknyttet NBF. Denne klubben må stiftes med hjelp av NBF og med dere som spiller fast på Røa. Det er ikke en forutsetning at man er medlem i klubben for å spille på formiddagsbridge’n vår, men vi oppfordrer alle til å bli medlem der de spiller mest.

For 2021 så må det betales halv årsavgift (400.- mot normalt 800.-). Dette inkluderer da medlemskap i NBF. Like fullt trenger vi at dere rent formelt melder dere inn i klubben, slik at vi kan få den stiftet. Når klubben er etablert vil det bli differensiert pris på spill-avgifter med tanke på klubb-poeng etc.

Medlemskapet må betales med VIPPS eller fysisk via kort-terminal på Røa Bridgesenter for å være gyldig.
Bruk VIPPS nr. 555109 eller scan QR-koden med kamera på din mobil og betal 400kr etter du har fylt inn skjemaet ovenfor. Dersom du heller vil betale med kort snakker du med Trygve om betaling på kort-terminalen neste gang du spiller hos oss.