Røa Bridgeklubb

18. oktober 2021 ble det søkt om opptak i Oslo Bridgekrets, hvorpå klubben kort tid etter ble tatt opp av kretsen i et enstemmig vedtak. Røa Bridgeklubb ble allerede ved stiftelsen en av de største klubbene i Oslo, og har som ambisjon å være en klubb for alle. Klubben har innleide ansatte i form av profesjonell administrasjon og turneringsledelse i samarbeid med Røa Bridgesenter AS.

Det er ikke en forutsetning at man er medlem i klubben for å spille på formiddagsbridge’n vår, men vi oppfordrer alle til å bli medlem der de spiller mest. Vi differensierer ikke på priser for medlemmer/ikke-medlemmer, men et tillegg på 50kr pr. turnering tilkommer dersom du ikke er medlem i Røa BK eller noen annen klubb tilsluttet NBF. Dette tillegget går uavkortet til NBF/kretsen.

For 2024 er årsavgiften satt til 800kr og inkluderer da medlemskap i NBF gjennom Oslo Krets. De som er medlemmer fra tidligere trenger ikke melde seg inn på ny, men oppfordres til å gi beskjed om de ikke lenger ønsker å være medlem. Kontingenten skal være innbetalt (kun Vipps) innen utgangen av februar. Om vi ikke har mottatt oppgjør innen den tid vil vi man bli utmeldt for inneværende år.


Medlemskapet må betales med VIPPS eller fysisk via kort-terminal på Røa Bridgesenter for å være gyldig.
Bruk VIPPS nr. 555109 eller scan QR-koden med kamera på din mobil og betal 800kr etter du har fylt inn skjemaet ovenfor. Dersom du heller vil betale med kort snakker du med Trygve om betaling på kort-terminalen neste gang du spiller hos oss.