(Kurs): Splinter

Splinter og Cuebids brukes i første rekke for å undersøke slemmulighetene når man har fastslått (eller med splintermeldingen/cuebiddet fastslår) en god trumftilpasning (helst minst 5-4). Splintermeldingen viser kortfarge, og cuebids

Fortsett å lese...