Prisjustering fra 1. september

Prisene i samfunnet går opp, og da er det nødvendig at vi følger etter…

Vi har opplevd en vesentlig økning i våre driftskostnader gjennom 2023, og ser oss nødt til å øke spillavgiften med 20 kroner fra 1. sepmteber om vi skal greie å holde hjulene i gang. Økt husleie/strøm er de største faktiorene på økte løpende kostnader, og er samfunnsmessige faktorer vi ikke kan påvirke, og som oppleves av de fleste om dagen. Vi har også gjort investeringer i nytt utstyr, for å kunne tilby våre kunder en best mulig opplevelse når de spiller hos oss, noe vi kommer til å fortsette med.

Mvh Trygve & Co