KURS: XY-system

Problemer som skal løses:

Hvordan skal vi gjøre en invitt og samtidig kunne stoppe lavest mulig? Hvordan skal vi komme i riktig utgang? Hvordan skal vi få god plass til å undersøke slemmuligheter?

Eksempel:
Hva melder du etter 1kl-1sp-1gr med:
– KD854
– E64
– 87
– Kn32

(Makker kan ha):
– Ekn4
– K87
– 1094
– KD1087


Hva er XY?

I dag behandler vi videre meldingsforløpet etter innledningen 1x-1y-1NT

X og y kan være:
– 1kl-1ru-1NT
– 1kl-1hj-1NT
– 1kl-1sp-1NT
– 1ru-1hj-1NT
– 1ru-1sp-1NT
– 1hj-1sp-1NT


Videre meldinger: 1x-1y-1NT-2kl

Åpner må alltid svare 2 ruter
Pass = vil spille 2 ruter, f eks med 4 kort i major og 6 kort i ruter (for de som prioriterer å velge en majorfarge framfor ruter med svake hender). Alle andre meldinger viser en invitthånd

Med den tidligere eksempelhånden går meldingene: 1kl-1sp-1gr-2kl-2ru-2sEtter en invitt kan åpningshånden passe, gjøre en gjeninvitt eller melde utgang


Videre meldinger etter: 1x-1y-1NT-2ru

2 ruter er utgangskrav. Ikke lov å passe under utgang.
Prøver enten å finne beste utgang eller undersøke slemmuligheter.

Svar: billigste opplysning f eks:
– 1kl-1hj-1gr-2ru-2hj = 3 kort støtte i hjerter
– 1kl-1hj-1gr-2ru-2sp= 4 kort spar og to kort i hjerter
– 1kl-1hj-1gr-2ru-3kl= 5 kløver, ikke 3 kort i hjerter og ikke 4 kort i spar


Andre meldinger: Hopp i farge til 3- trinnet og revers på svarhånden

– Hopp til 3-trinnet i makkers åpningsfarge = sperr
– F eks 1kl-1sp-1gr-3kl
– F eks 1ru-1hj-1gr-3ru
– Hopp til 3-trinnet i egen farge = god 6 kort, utgangskrav, ber makker velge mellom 3 rand og utgang i fargen.
– F eks 1kl-1sp-1gr-3sp
– Hopp til 3-trinnet i ny farge = minst 5-5 og utgangskrav
– F. eks 1kl-1sp-1gr-3 hj
– Revers på svarhånden = Utgangskrav
– F eks 1kl-1ru-1gr-2sp


Andre meldinger:

– Farge på 2-trinnet som ikke er revers skal normalt passes
– F eks 1kl-1sp-1gr-2sp
– F eks 1kl-1sp-1gr-2hj
– 2 grand er invitt, uten andre tanker enn å spille grand


Oppsummering

Hva vi taper:
– Vi taper muligheten for å støtte makkers minorfarge på 2-trinnet

Hva vi vinner:
– Bedre styring og mulighet til å stoppe lavt på invitthender
– Bedre styring på hvilken utgangskontrakt vi skal velge
– Bedre ro og rom for slemundersøkelser