KURS: Michaels cuebid & Marmic

Michaels cuebid er en konvensjonell melding som er kalt opp etter Mike Michaels, opprinnelsen antyder ikke årstall, så tidfestingen er ikke helt klar. Konvensjonen er best forklart som overmelding av motpartens åpningsmelding lover minst 5-5 i to umeldte farger med 8+ poeng.

 1. Etter motpartens minor åpning, så vil overmelding av den minorfargen love BEGGE Major.
 2. Etter motparten Major åpning, så vil overmelding av den Majorfargen love den andre Majoren og en minor. Makker melder 2NT som spørsmål om hvilken minor etter denne innmeldingen.

Poengstyrken med denne konvensjonen har vært oppe til diskusjon i flere forumer rundt om i verden, trenden er at styrken på hendene som skal vises varierer fra land til land, eller fra sted til sted. Det er dessuten endringer gjort på poengstyrken fra år til år, avhengig av hvordan bridgen utvikler seg. Det som vi per dags dato vet blir brukt mest i vår del av Verden, er at man enten har bare skitkort, eller at man har en sterk tofarge hånd. Opprinnelsen var dog at man brukte følgende regler:

 • Mindre enn 8 poeng, ikke bruk Michaels, sjangsen for å vinne kontrakten er så liten og ved å melde inn vil man bare sladre i kortene og minske sjangsene for å få et godt spill
 • Mellom 8 og 12 poeng, bruk Michaels
 • Hender mellom 13 og 15 poeng, meld høyeste farge først og kom igjen i den laveste, dvs at man ikke skal bruke Michaels
 • Alle hender med 16+ honnørpoeng, bruk Michaels

Dette er altså ikke slik vi bruker den her til lands. Her til lands så vil det se omtrent slik ut:

 • Mindre enn 10 poeng, bruk Michaels, vi satser livet av oss for å ødelegge
 • Mellom 11 og 16(17) poeng, ikke bruk Michaels, vi melder heller to ganger.
 • Over (17)18 poeng, bruk Michaels

Innmelder må uansett ha noen regler å forholde seg til, de er som følger:

 • Med 10 eller mindre poeng, pass eller løft, løft er ikke invitt, kun videre sperr
 • Med (17) 18+ poeng, meld en NY farge inviter til utgang.

Konvensjonen ser altså slik ut:

Åpner // Innmelding // Viser

1♣ // 2♣ // Begge Major, enten 0-10 eller 17+
1♦️ // 2♦️ // Begge Major, enten 0-10 eller 17+
1// 2 // ♠ og en minor, enten 0-10 eller 17+
1♠ // 2♠ // og en minor, enten 0-10 eller 17+

Det er ikke vanskeligere enn dette, svarer melder altså preferanse eller nok en overmelding som krav, eller han kan melde 2NT som krav som spør om minor hvis 1M-2M. Enklere blir det egentlig ikke. Uansett, skal du bruke denne konvensjonen for første gang, bruk sunn fornuft og få konvensjonen til å pass inn i de øvrige meldeprinsippene du har. Lær deg konvensjonen og bli kjent med hva dere gjør mot innmeldinger og hva dere gjør hvis vi blir doblet, skal vi ha noen fluktvei til minor feks.

Marmic (Unusual 2NT)

Marmic er altså en konvensjon der man melder inn 2NT etter at motparten har åpnet i en farge, meldingen viser alltid 5-5 i de to laveste umeldte fargene, hvordan man gjør det over falsk 1 kløver åpning er opp til makkerparet å avgjøre. Fordelen med innmeldingen 2NT er at den setter et stort press på de som har åpnet, samtidig som den forteller til din makker at du har 5-5 i to gitte farger.

Blir samme bruk som med Michaels, dvs:

Innmeldingen 2NT viser enten 0-9 honnør eller (17)18+ honnør, altså enten bare skit, eller en veldig god hånd, de hendene som er midt imellom, de melder man ved å melde en farge, deretter den andre. Ulempene er også de samme, vinner man ikke kontrakten har man røpet veldig mye til motparten, så det burde brukes med kløkt når man har de dårlige kortene.