(Kurs): Splinter

Splinter og Cuebids brukes i første rekke for å undersøke slemmulighetene når man har fastslått (eller med splintermeldingen/cuebiddet fastslår) en god trumftilpasning (helst minst 5-4). Splintermeldingen viser kortfarge, og cuebids viser honnører på veien til utgang og slem.

Hvis du bruker minisplinter, så vil enkelt hopp etter 1 i major ( ikke i minor) vise singelton i den hoppmeldte fargen og minst utgangsinvitt.  SPLINTER er da dobbelthopp og viser singelton i Splinter-fargen etter minoråpning og renons i Splinter-fargen etter majoråpning. 

Eksempler:

       1 sp – 4 ru       =   Splinter (Renons i ru)

       1 sp – 3 ru       =   Minisplinter (Singel ru)

       1 hj – 3 sp       =   Splinter (Renons i sp)

       1 hj – 2 sp      =   Minisplinter (Singel sp)

       1 ru – 4 kl      =   Splinter (Singel eller renons i  kl)

Av dette følger naturligvis at støtte av åpningsfargen enten er svak, (under 8 hp) eller benekter singelton/renons i sidefarge. Hoppstøtte benekter kortere farge enn dobbelton. 

NB! 1. kontroll i (MINI)SPLINTER-fargen er IKKE meldt før en i makkerparet har gjentatt SPLINTER-fargen ved første lovlige anledning. Man har derfor IKKE anledning til å gå ut fra at SPLINTREREN har mer enn 2. kontroll, med mindre han har vist 1. kontroll eksplisitt. 

Meget sjeldent kan det forekomme at man må ut og pretendere kortfarge for å få igang et CUE-forløp. En slik melding skal KUN forekomme dersom man kontrollerer fargen med ESSET! 

Splinter kan forekomme i en rekke situasjoner. Generelt sett kan vi si det slik at der fargemelding ville være krav for minst en runde, vil hopp i samme farge være MINI-SPLINTER/SPLINTER! Er det plass til begge deler, brukes både minisplinter og splinter. Er det plass til bare en melding, vil splinter vise singelton eller renons. 

       1 NT – 2 ru

       2 hj  – 4 kl  = SPLINTER m/hj.

       1 kl  – 1 ru

       1 hj  – 2 sp = SPLINTER m/hj.

       1 kl  – 1 ru

       1 sp  – 3 ru      = SPLINTER m/sp.

Det er ingen ting i veien for å splintre først og så slå av i trumffargen når makker cuebidder, noe som vil bety: ”Jeg har vist deg kortfarge og fargetilpasning, men har ikke mer enn til å kreve til utgang. Jeg gjorde dette kun fordi det kanskje var interessant for deg!”

Visning av kortfarger er mest interessant i de tilfeller der makkeren til splintreren har 3 eller 4 små i splinterfargen, for dette betyr at alle de andre honnørene er virksomme på begge hender. Den verste fargen man kan ha etter en splinter er en splinterfarge med kun 2. kontroll eller med lavhonnører, fordi disse homnnørene er bortkastet.

Eks.: K kn x (x x) (etter singelvisende bud)

       D kn 10 (x)

       D kn 

I slike tilfeller gjør man best i å returnere til trumffargen (= avslag) med mindre man ser mulighetene for slem likevel.