(Kurs): Smolen

Smolen konvensjonen er en utvidelse av Standar Stayman for å hjelpe til i situasjoner der svarhånda har 5-4/4-5 i Major og utgangskrav verdier. Uten Smolen som hjelpemiddel så vil man overføre til den lengste og melde den andre etterpå, har man da 4-4 tilpass i den andre, så vil man nå få spilleføringen på den «svake» hånden, noe som gjør at den sterke hånden blir den som ligger fremme. 

Et annet ankepunkt for å prøve å unngå dette er at ved at man har kontrakten på den sterke hånden, er at utspillet alltid kommer opp i den sterke hånda istedenfor igjennom den sterke hånda. Smolen er derfor det perfekte hjelpemiddel når man sitter med 4-5/5-4 i Major etter makkers 1NT åpning. 

Meldingsforløpet blir dermed innledet med en Standar Stayman, får man svaret 2¨, så må man hoppe til 3M i den fargen man har 4 kort i, for det lover nå 5 i motsatt Major og lover nok poent til å gå til utgang. Får man derimot et «positivt» svar på Stayman er jo alle problemer løst. Smolen kan også brukes etter 2NT åpning, men da melder man 4 korts fargen man har på 3 trinnet uten hopp.