(Kurs): Kontrollmeldinger, Cuebids)

Cuebids. Cuebids er kontrollmeldinger som brukes a) for å fastslå fargetilpasning eller b) for å vise fargekontroll etter at fargetilpasning er etablert. Man skiller i prinsippet ikke mellom 1. kontroll (Ess/renons) og 2. kontroll (komnge/singelton). Heller ikke skiller man mellom ekte kontroll (ess/konge) og uekte kontroll (singelton/renons). 

Helt typisk er det å begynne kontrollvisning med et hopp i ny farge der vanlig fargemelding er krav eller ny farge på 4-trinnet etter fargestøtte eller etter en minisplinter- eller splinter-melding. 

Eksempel:

       1 sp  –    3 sp

       4 kl   =   Cuebid.

       1 NT –    2 kl

       2 hj   –    4 kl   = Cuebid osv. 

Dessuten vil alltid ny farge bli Cue etter Minisplinter eller Splinter og nesten alltid på 4-trinnet etter Stenbergs 2 NT (som etter majorfargeåpning fastsetter trumfen. 

I prinsippet meldes altså kontrollene om hverandre, og kontroller man hopper over, er kontroller man ikke har. Kun dersom man er oppsatt med sterke kompenserende verdier, kan man tillate seg å CUE flere 2. kontroller først, spesielt når dette skaper et mer fleksibelt meldingsforløp.

Inne i et CUE-forløp, er 4 NT ALLTID (Roman Key Card) Blackwood! 

Aktive/Passive Cue. Du bør skille mellom aktive og passive Cuebiids.

Med passive cuebids mener jeg cuebids som er avgitt på veien opp til utgang i farge. Disse passive cuebids er topphonnørvisende og ikke forpliktende. Dette gjelder på begge hender. Dersom den ene cuebidder og den andre også gjør det, betyr det noe slik som: ”Dette ser interessant ut, og jeg vil gjerne høre mer, uten at jeg tar imot noen sleminvitt foreløpig!” 

Aktive cuebids er Cue over utgangsverdi, og slike cuebids er forpliktende. Dette vil si at den andre hånden MÅ cuebidde hvis han har noe å cuebidde på veien opp til neste melding i trumffargen.

Etter dobling: Hvis et SPLINTER-bud eller CUE blir doblet, brukes doblingen til å skaffe full kontroll i fargen. Har man ikke nærmeste uviste kontroll i fargen, skal man passe, og la makker vise denne kontrollen gjennom xx (hvis han har den). Man redobler naturligvis med neste kontroll. Hvis motparten dobler under 3 NT, vil xx vise 1. kontroll. Pass ber om at makker viser 1. kontroll gjennom xx.

Merk at man ikke behøver å benytte Blackwood. Hvis man føler at man får bedre grep på sakene ved videre cuebidding, bør man gjøre dette heller enn å melde Blackwood. Hvis den ene hånden har vist renons på veien, bør den andre ikke inkludere topphonnører i denne fargen i svaret på Blackwood. Hvis en av hendene ikke har fått vist en renons, vil det være helt fånyttes å benytte Blackwood, da man ikke kan vite om ett av essene i svaret er i renonsfargen. I slike tilfeller vil man alltid cuebidde i stedet for å spørre i 4 NT. 

THE PRINCIPLE OF FAST ARRIVAL: The Principle of Fast Arrival går ut på at jo fortere man kommer i en utgangskontrakt, jo større grunn er det til å anta at man skal være bare der, og ikke høyere. Jo mer snirklete meldingsforløpet er, jo større sjanse er det for at man bør lukte på slemmulighetene. Derfor: Vet man hvor man skal, så meld det uten om og men. Man går kun snirkelganger når fargen IKKE er funnet, eller når man er sterkere og har ambisjoner. 

Dette er et viktig prinsipp å benytte seg av når man skal vurdere videre meldinger utover utgangsnivå.