Stiftelsesmøte – Røa Bridgeklubb!

Fredag 15. Oktober 2021 er det endelig klart for et uformelt stiftelsesmøte for Røa Bridgeklubb. Møtet blir avholdt digitalt klokken 1800 på Google Meet. Klikk på denne lenken for å delta i møtet.

AGENDA:
1. Gjennomgang av innkalling og agenda.
2. Valg av møteleder og representanter til å signere protokollen.
3. Informasjon om fremgangsmetode og søknad om opptak i NBF som klubb.
4. Gjennomgang av NBF sine basis-vedtekter herunder også klubbens særskilte vedtekter.
5. Valg av Styreleder, Nestleder og Kasserer.
6. Valg av valgkomité.
7. Fastsette og vedta klubbens kontingent-struktur.
8. Inkomne forslag / Øvrig

For å delta på stiftelsesmøtet er det eneste kravet vi stiller at du allerede er innmeldt i klubben. Dersom du ikke har gjort dette tidligere, så kan du nå melde deg inn i klubben ved å klikke på denne lenken.