VIKTIG INFO: Nå må du reservere plass på tirsdager!

På grunn av nye retningslinjer fra Oslo Kommune er vi nødt til å begrense antall par på formiddagsbridge’n på tirsdager som er blitt veldig populær. Oslo kommune tillater oss å være inntil 50 personer, inklusive turneringsleder, som setter begrensningen til 12 bord/24 par. Vi har derfor valgt å lage et så rettferdig og transparent system for dette som mulig, slik at ingen blir forfordelt plasser. Det er veldig enkelt å reservere plass på nettsidene våre, og vi håper alle er flinke til å være med på denne dugnaden også!

Vi håper å ikke måtte avvise kunder, dersom vi skulle bli for mange, men vi er veldig opptatt av godt smittevern, og av å følge de til enhver tid gjeldende regler for dette. Blir vi for mange blir vi derfor nødt til å prioritere de som reserverer tid, og beklageligvis avvise de som ikke har reservert. De som i tilfelle blir avvist får en gratis spill-dag på hhv mandager eller torsdager som kompensasjon.

Dette betyr at alle besøkende som vil spille må ha en gyldig booking for å sikre seg plass!