(Kurs):Opplysende dobling

Hvis du har nok poeng til åpning, kan det hende du kan melde noe likevel. Hvis du har fordeling til det, kan du legge på en doblingslapp. Det betyr ikke at du vil straffe motparten, men at du har noe i de umeldte fargene.

Vi prioriterer major. Hvis motparten åpner 1♥️, vil din opplysende dobling normalt vise 4 kort spar, og omvendt. Hvis motparten åpner 1 minor, vil din opplysende dobling normalt ha minst 1 4-kortsfarge i major. Du har helst maks 2 kort i motpartens farge. Med gode kort og lengde i motpartens farge, kan vi enten melde 1NT om vi har poeng til det, eller passe.

Makkers svar
Makker kan ikke passe ned doblingen din! Hen er nødt til å melde noe. Derfor bør du ha minst 3 kort i de andre umeldte fargene også. Hvis makker melder 4-kortsfargen sin, havner dere i verste fall i 4-3-tilpass. Det er litt kjipt når motparten åpner f eks 1 og makker dobler, mens du titter ned på 3 poeng og 3 stk spar, 3 stk hjerter, 3 stk ruter og 4 stk kløver. Du kan ikke passe, og dere havner i beste fall på en 4-3 tilpass, verste fall på 3-3. Du må melde.

Hvis makker melder en farge billigst mulig, viser makker 0-8 poeng. Makker må derfor hoppe i en farge for å vise mer enn 8 poeng. Altså med 9-11 hopp i fargen. Med minimum selv, kan du enten passe makkers melding eller støtte forsiktig ett hakk. Bruk kuleramma.

Har makker 12 poeng eller mer er det smart å melde motpartens åpningsfarge som er krav til utgang- Alternativt så meld utgangen selv.

Som på innmelding med farge, lover NT-meldingene hold i motpartens farge. Poengintervallene er som før.

Sterke hender
Hvis du har mer enn 18 poeng, dobler du opplysende først uansett hvilken fordeling du har. Har du en 5-kortsfarge, kan du melde den i neste melderunde.

Eksempel
Du har EKD98 K107 EDkn4 4 og motstander til høyre åpner 1. Du har mer enn 18 poeng og dobler derfor opplysende.

Hvis makker melder 1, kan du hoppe til 3. Hvis makker melder en annen farge, melder du sparen billigst mulig. Hvis motstander til venstre melder et eller annet, får du også mulighet til å melde igjen. Meld sparen billigst mulig for å vise hånda di. Har du en sterk balansert hånd med stopper i motpartens farge, dobler du også først. Planen er deretter å gjenmelde 1NT med 19-20 poeng, 2NT med 21-22, og 3NT 23-25.