(Kurs): Negativ Dobling

Negative doblinger gjøres i utgangspunktet i situasjoner der du har «litt kort, men går jeg til neste meldetrinn lyver jeg i deg, makker!». Uansett bør en negativ dobling gjøres slik at den ikke lurer makker til å melde noe dere tilsammen ikke har. Noen eksempler, du sitter øst:

Vest   –   Syd   –   Øst   –   Nord

1 kl       1 hj       ?

Hva melder du med:

a) Axxx – Qx – Axxx – xxx

b) Axxx – xxxx – Ax – xxx

c) xx – AKQxxxx – xxx – x

d) Ax – KJxx – xxxx – xxx

e) Axxx – x – xxxxx – xxx

f) Axxx – x – AKJxx – xxx

I a) har du en opplagt negativ dobling; du er for svak til å gå til to-trinnet (10p er for lite), du har ikke stopper i hjerter for å melde NT, og ikke minst har du 4-4 i spar og ruter, de umeldte fargene.

I b) har du også fire kort i spar, men er det dermed riktig å doble negativt? Etter mitt skjønn blir det helt feil. Hva gjør du hvis makker neste gang melder 2 ru (han har ikke spar til deg), går du da videre til 3 kl? Nei, da er det mye mer ærlig å melde 1 sp, og jeg mener det er en stor misforståelse å mene at denne skal være 5 korts.

I c) har du enorm styrke i motpartens (dårlige) innmeldte farge, og du har mest lyst til å gi dem skikkelig fortjent stryk med ei nådeløs straffedobling. Men, vent litt. Æsj, det kan jeg jo ikke, den doblinga vil jo være negativ, og vise de umeldte fargene. Og de har jeg slettes ikke. Alt for ofte sitter spillere med god styrke i motpartens farger og vrir seg; slutt med det! Finn fram pass-lappen, og vent på makker som forhåpentligvis vil ane ugler i mosen og doble for uttak. Men gjør det i tempo, denne passlappen er ingenting å vente med!

I d) har du ikke samme slagstyrken som i c), men med 8 poeng og hold i motpartens farge er vel 1 NT et godt bud?

I e) er du svak i honnørpoeng, men ta en titt på fordelinga. Dobler du negativt her så vil du alltid treffe makker! Har han fire kort spar så vil han melde den, har han ruter melder han den, og har han bare lang kløver så melder han den. I verste fall har han hold i hjerter, og melder NT, men med 5 kort ruter går du tilbake til denne og alt er i orden.

I f) har du honnørpoeng nok til at du og makker skal i utgang, og til tross for fire kort spar skal du her begynne med å melde av ruteren, din lengste farge. Dette bør ikke avslå spar, og dere vil finne en eventuell sparfarge senere i meldingsforløpet hvis dere har avtalene i orden. Dere har jo begge åpningshender, så utgangen bør kunne finnes uansett. Melder du av spar vil dere ofte miste verdifull informasjon, og miste kontroll på meldingsforløpet (har du 4 eller 5 spar?). Melder du av din lengste farge først, så vil dere få en helt annen ro.

Nå predikerer jeg en del rundt disse doblingene. Si ifra hvis dere synes det er interessant, og særlig hvis dere er uenige. Jeg har inntrykk av at vi i klubben kan bli litt mer proff hvis flere får på plass meningene bak konvensjonelle doblinger.